Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

До уваги власників, які прихистили ВПО

Дата: 02.01.2024 11:21
Кількість переглядів: 97

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1413

ЗМІНИ,
що вносяться до
постанов Кабінету Міністрів України
від
19 березня 2022 р. № 333 і від 30 серпня 2022 р. № 977Фото без опису

1. У Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333:

1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Компенсація надається фізичним особам — громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях, зазначених у пункті 1 цього Порядку, внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов’язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі — особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов’язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.;

3) абзац другий пункту 3 виключити;

4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту: 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцева держадміністрація, відповідна військова адміністрація має право запитувати та отримувати від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, свідоцтва про народження, про державну реєстрацію шлюбу або про розірвання шлюбу.”;

5) абзац другий пункту 7 виключити;

6) у пункті 8:

абзац перший викласти в такій редакції:

8. Уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації мають право проводити перевірку достовірності наведених у повідомленні або заяві відомостей шляхом відвідування місць розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема з метою перевірки факту розміщення таких осіб, ідентифікації осіб шляхом пред’явлення ними паспорта громадянина України, свідоцтва про народження малолітньої дитини, посвідки на постійне проживання (зокрема електронне відображення інформації, що міститься у таких документах), довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, перевірки факту безоплатного розміщення таких осіб, кількості розміщених осіб та умов їх проживання.”;

в абзаці четвертому слова “та Товариства Червоного Хреста України” виключити;

7) в абзаці третьому пункту 10 цифру “3” замінити цифрою “5”;

8) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

“11. Персональні дані особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, передаються представництвам організацій, зокрема міжнародних, для надання компенсації за рахунок цих організацій.;

9) у пункті 13:

в абзаці першому слова “Товариству Червоного Хреста в Україні” замінити словами “до представництва відповідної організації, зокрема міжнародної,”;

абзац другий викласти в такій редакції:

“Виплати компенсацій особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, здійснюються за рахунок організацій, зокрема міжнародних, на підставі відповідних договорів.”;

10) у пункті 14:

в абзаці першому слова “Товариство Червоного Хреста України” замінити словами “Представництво відповідної організації, зокрема міжнародної,”;

в абазах другому і четвертому слова “Товариство Червоного Хреста України” у всіх відмінках замінити словами “представництво відповідної організації, зокрема міжнародної,” у відповідному відмінку;

11) абзац третій пункту 15 виключити;

12) в абзаці першому пункту 16 слова “коштів державного бюджету (зокрема, резервного фонду бюджету),” виключити;

13) пункти 17—19 виключити;

14) у тексті Порядку слова “міської ради, районні в м. Києві держадміністрації” у всіх відмінках замінити словами “міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцеві держадміністрації” у відповідному відмінку;

15) додатки 1, 2, 5, 6 до Порядку викласти в такій редакції:

 

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 202
3 р. № 1413)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміну переліку осіб,
розміщених у житловому приміщенні

(непотрібне викреслити/видалити)

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)

стать ___________________ ; паспорт громадянина України ___________________________________________________;
                   (чоловіча/жіноча)                                                                                                                           (серія (за наявності), номер, дата видачі)         

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі _______________________________________;
                                                                                                                                                                                                                                  (за наявності)

місце проживання (перебування): _______________________________________________________________________,
                                                                                                  (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

який (яка) є власником житлового приміщення або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності, спадкоємцем, що прийняв спадщину, в якому тимчасово проживають (з якого виїжджають) внутрішньо переміщені особи, за адресою: _________________________________________________________________,
                                                                                                    (реквізити свідоцтва про право на спадщину, адреса місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (область,
                                                                                                                              район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

що повʼязане з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб з _____  _____________ 20__ р.

або

що повʼязане з припиненням розміщення або зміною переліку внутрішньо переміщених осіб з ___ _______ 20__ р.
                                                                                                                                                        

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності) внутрішньо переміщеної особи

Стать (чоловіча/ жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження (день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Контактний номер телефона внутрішньо переміщеної особи

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які можуть у подальшому розміщуватися у житловому приміщенні

 

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

__________________________
(контактний номер телефону)

____    __________ 20__ р.

Своїм підписом підтверджую:

факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб та правильність поданої ними інформації;

факт відсутності родинних зв’язків з внутрішньо переміщеними особами (внутрішньо переміщені особи не є моїми: чоловіком/дружиною, батьком/матір’ю, донькою/сином, онуками (зокрема повнолітні особи).

______________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

 

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 202
3 р. № 1413)

ЗАЯВА
особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат

________________________________________________________________________________________________________
(прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)

стать ___________________ ; паспорт громадянина України ___________________________________________________;
                   (чоловіча/жіноча)                                                                                                                           (серія (за наявності), номер, дата видачі)         

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі _______________________________________;
                                                                                                                                                                                                                                 (за наявності)

місце проживання (перебування): __________________________________________________________________________,
                                                                                                        (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

який (яка) є власником житлового приміщення або його представником, наймачем (орендарем) житла державної або комунальної власності, спадкоємцем приватного житлового фонду, в якому тимчасово проживають внутрішньо переміщені особи, за адресою: ____________________________________________________________________________,

                                                                  (адреса місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

за  ___________________ 20 ___ року

(місяць)

 

 

 

 

 

Суму компенсації прошу визначити виходячи з проживання у житловому приміщенні таких фізичних осіб:

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне ім’я, по батькові
(за наявності) внутрішньо переміщеної особи

Стать (чоловіча/ жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження (день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Контактний номер телефону внутрішньо переміщеної особи

Кількість людино-днів у відповідному місяці

Номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN)

 

 

________________
(підпис)

_____________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

__________________________
(контактний номер телефону)

___ ________ 20___ р.
 

Своїм підписом підтверджую:

факт відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, безоплатного проживання за зазначеною адресою внутрішньо переміщених осіб та правильність поданої ними інформації;

факт відсутності родинних зв’язків з внутрішньо переміщеними особами (внутрішньо переміщені особи не є моїми: чоловіком/дружиною, батьком/матір’ю, донькою/сином, онуками (зокрема повнолітні особи).

______________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

 

“Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 202
3 р. № 1413)

ПЕРЕЛІК
 осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб та подали заяву про отримання компенсації витрат

________________________________________________________________________________________________________

(найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради)

за _________________ 20__ року

                                                                                                                                                                                                      (місяць)

Поряд-ковий номер

Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб

Адреса об’єкта нерухомого майна, в якому розміщено внутрішньо переміщену особу (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України і унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Номер банків-ського рахунка для перераху-вання суми компенсації
(за стандартом IBAN)

Інформація про внутрішньо переміщену особу:

Кількість людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення

Обсяг витрат, що підлягає компенсації

Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності)

Стать (чоловіча/жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження (день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки внутрішньо переміщеної особи та пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю (за наявності)

Контактний номер телефону внутрішньо переміщеної особи

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

_______________________________
(найменування посади)

___________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

 

Додаток 6
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 202
3 р. № 1413)

УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про компенсацію особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб

__________________________________________________________________________________

(найменування військової адміністрації)

 

за __________________ 20__ року

 (місяць)

Найменування виконавчого органу сільської, селищної міської, районної в
місті (у разі її створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації, код згідно з ЄДРПОУ

Поряд-ковий

номер

Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наявності) особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб

Стать особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб

(чоловіча/жіноча)

Адреса об’єкта нерухомого майна, в якому розміщено внутрішньо переміщену особу (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України і унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації
(за стандартом IBAN)

Інформація про внутрішньо переміщену особу:

 

 

Прізвище, власне імʼя, по батькові (за наяв-ності)

Стать

(чоловіча/ жіноча)

Серія (за наявності), номер паспорта

громадянина України, свідоцтва про народження та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Дата народження

(день, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків *

Зареєстроване/ задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи

Дата і номер довідки внутрішньо переміщеної особи та пенсійного посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю (за наявності)

Контакт-ний номер телефону внутрішньо

перемі-щеної особи

 

Кількість людино-днів, протягом яких здійснювалося розміщення

Обсяг витрат, що підлягає компенсації

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

_______________________________
(найменування посади)

___________________
(підпис)

______________________________________
(ініціали (ініціал власного імені) та прізвище)

_________
* Крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.”.

 

 

 

2. Пункт 4 Положення про функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку даних, пов’язаних з компенсацією витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 977, викласти в такій редакції:

4. Власником інформаційно-аналітичної системи є держава в особі Мінреінтеграції.

Мінреінтеграції може надати право розпоряджатися інформаційно-аналітичною системою іншій фізичній або юридичній особі — розпоряднику інформаційно-аналітичної системи на підставі укладеного договору або за дорученням Мінреінтеграції.

Розпорядник інформаційно-аналітичної системи забезпечує її функціонування.

Технічний адміністратор інформаційно-аналітичної системи визначається власником інформаційно-аналітичної системи.”.

_____________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора