Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

До уваги

Дата: 31.08.2023 14:29
Кількість переглядів: 171

Увага, конкурс! – Ананьївська міська рада

Запрошуємо долучитися до конкурсу на участь у проєкті “Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час”, що впроваджується ГО

«Міжнародна фундація розвитку», в рамках проєкту «Просування

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та

співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

 

Коротка інформація про проєкт

Мета проєкту: надання організаційної, технічної та фінансової підтримки для підвищення енергоефективності промислових підприємств у воєнний час.

Завдання проєкту:

 • визначення   потреб    підприємств    у    сфері          енергоефективності,  а                        також потенціалу співробітників підприємств у сфері енергоефективності;
 • допомога 25 обраним підприємствам у плануванні заходів з енергоефективності шляхом проведення експрес-енергоаудитів;
 • реалізація програми міні-грантів (10000 євро на 1 підприємство) для підтримки впровадження заходів з енергоефективності у 15 відібраних підприємствах.

З 15 підприємствами буде підписано грантові контракти. Гранти надаватимуться у гривневому еквіваленті 10000 ЄВРО на одне підприємство. Гранти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі за результатом проведення енергоаудиту.

 

Більш детальну інформацію про проєкт ви можете отримати за посиланням: http://in-fd.com/2023/08/04/proyekt-pidtrymka-energomodernizatsiyi-pidpryyemstv-u-voyen nyj-chas/

 

 

або QR-кодом

 

Для участі у конкурсі просимо заповнити цю заявку українською мовою та надіслати її на електронну адресу: info@in-fd.com до 01 вересня 2023 року.

 

Загальна інформація

 

1. Назва підприємства, контактна інформація.

 

 

Координатор від підприємства

 

Назва підприємства

 

Ім’я та прізвище:

 

Адреса:

 

Посада:

 

Телефон: +38

 

Мобільний телефон: +38

 

Ел. пошта:

 

Ел. пошта:

 

Website (за наявності):

 

Сторінки   у   соціальних    мережах Facebook,

 

Сторінки у соціальних мережах Facebook,

LinkedIn, Instagram, Youtube (надати посилання

LinkedIn,      Instagram,      Youtube                     (надати

за наявності)

посилання за наявності)

 

Опис проєктної пропозиції

 1. Вкажіть, будь ласка, у якій сфері промисловості та яким видом діяльності згідно з КВЕД займається ваше підприємство.

 

 1. Вкажіть як давно функціонує підприємство та яка у 2023 р. середньооблікова чисельність працюючих на вашому підприємстві.

 

 1. Де зараз офіційно зареєстровано ваше підприємство?

 

 1. Де зараз фактично розташовані основні виробничі потужності підприємства (для релокованих підприємств / тимчасово переміщених до інших адміністративно-територіальних одиниць на більш безпечну територію України в умовах воєнного стану: зазначити попереднє місце розташування і реєстрації).

 

 1. Вкажіть, які є нагальні й перспективні потреби вашого підприємства у сфері підвищення рівня енергоефективності.

 

 1. Будь ласка, зазначте рівень енергетичних витрат підприємства (поточні витрати підприємства на закупівлю енергетичних ресурсів за І, ІІ квартали 2023 р.), у т.ч. питомі енергетичні витрати, енергомісткість та обсяг товарної та/або реалізованої продукції за І, ІІ квартали 2023 р.
 

 

 1. Опишіть, будь ласка, наявне промислове обладнання на вашому підприємстві станом на зараз, рівень його зношування, характер споживання енергетичних ресурсів.

 

 1. Опишіть, будь ласка, чи є у наявності енергоефективне обладнання на вашому підприємстві, якщо є, то яке саме, скільки одиниць, термін експлуатації.

 

 1. Чи     є     досвід     впровадження     на     вашому     підприємстві інноваційних енергозберігаючих технологій?
 • Так
 • Ні
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                 

 

 1. Якою є сьогодні енергетична безпека вашого підприємства?
 • Достатня
 • Недостатня
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                 

 

 1. Якими є плани до поліпшення енергозбереження, шляхи економії енергетичних ресурсів підприємства?

 

 1. Яким є потенціал вашого підприємства для підвищення енергоефективності?

 

 1. Чи ви плануєте запроваджувати інноваційні енергозберігаючі технології на підприємстві?
 • Так
 • Ні
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                

 

 1. Чи проходило ваше підприємство енергоаудит?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи проходили працівники підприємства навчання (тренінги, семінари, вебінари і т.д.) щодо користування енергозберігаючими технологіями, підвищення кваліфікації працівників з питань енергоефективності?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи є бажання і здатність персоналу підприємства до навчання у сфері поліпшення енергозбереження?
 • Так
 • Ні
 

 

 1. Чи є готовність менеджменту вашого підприємства інвестувати фінансові кошти в реалізацію заходів з покращення енергозбереження?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи є готовність вашого підприємства надати доступ експертам проекту до виробничих потужностей?
 • Так
 • Ні

 

 1. Опишіть досвід впровадження енергозберігаючих програм (проєктів) у вашому підприємстві в співпраці з міжнародними організаціями.

 

 

Просимо проставити «+» для вашої відповіді на наступні питання: Заявник є зареєстрованою юридичною особою:

    Так      Ні      

Компанія представляє промисловий сектор:

  Так      Ні      

Компанія не знаходиться та не здійснює діяльність на тимчасово окупованих територіях України станом на 1 квітня 2023 року:

  Так      Ні      

Компанія не працює в російській федерації:

  Так      Ні      

Компанія не внесена до санкційного списку юридичних або фізичних осіб згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій відповідно до Закону України "Про санкції":

  Так     Ні       

Компанія не перебуває в процесі припинення або банкрутства, не є банкрутом:   Так    Ні       

Компанія не є відповідачем у судових справах та виконавчих провадженнях,

пов'язаних з корупційними правопорушеннями:   Так   Ні                 

 

Зазначена вами в анкеті інформація для відібраних підприємств в майбутньому має бути підтверджена.

Своїм підписом нижче я підтверджую, що вся інформація, надана у цій формі проєктної пропозиції, є правильною та повною.

Про результати конкурсного відбору усім буде повідомлено на вказану електронну адресу.

 

Дата подання                         

 

 

Посада                                       

 

 
 
 

 

(підпис)

 

Опис проєкту «ПІДТРИМКА ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВ У ВОЄННИЙ ЧАС, що впроваджується ГО

«Міжнародна фундація розвитку», в рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

 

 

Використання відновлюваних джерел енергії не лише зменшить навантаження на існуючі енергетичні мережі, але й потенційно забезпечить вищий рівень енергетичної безпеки в регіонах, зменшить операційні витрати компаній на закупівлю ресурсів та знизить вплив галуз на клімат.

Мета проєкту: надання організаційної, технічної та фінансової підтримки для підвищення енергоефективності промислових підприємств у воєнний період.

Цілі проєкту:

 • визначення потреб підприємств у сфері енергоефективності; потенціалу співробітників підприємств у сфері енергоефективності;
 • допомога      обраним      підприємствам      у     плануванні      заходів з енергоефективності шляхом проведення експрес-енергоаудиту;
 • реалізація програми міні-грантів для підтримки впровадження заходів з енергоефективності в обраних підприємствах;
 • сприяння підвищенню енергоефективності в промисловому секторі.

Опис діяльності проекту.

Проєкт реалізується у кілька етапів, а саме: Етап 1. Відбір підприємств та підготовка тренінгу. Етап 2. Надання технічної підтримки підприємствам для планування енергоефективних заходів. Етап 3. Надання міні-грантів для підтримки впровадження енергоефективних заходів на підприємствах. Етап 4. Надання обладнання для підтримки професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) для навчання працівників підприємств. Етап 5. Презентація та поширення результатів проекту .

У рамках проекту планується надання технічної та фінансової підтримки у вигляді міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів приватним підприємствам виробничого сектору. Пріоритет надаватиметься підприємствам, які тимчасово перемістилися до інших адміністративно-територіальних одиниць, продовжують свою господарську діяльність.

Підприємства будуть відібрані за результатами відкритого конкурсу на висловлення    зацікавленості    (CoI),   який   буде   розміщено   на   портал

«Дія.Бізнес»   та   онлайн-ресурсах   партнерів проекту. Після завершення

 

процесу відбору 25 відібраних підприємств будуть запрошені приєднатися до проекту та підписати лист-зобов'язання щодо умов участі.

Навчання з енергоефективності буде організовано у вигляді серії навчально-практичних онлайн-вебінарів з підвищення енергоефективності в промисловості загальною тривалістю 20 годин. Для кожного підприємства-учасника буде проведено експрес-енергоаудит відповідно до вимог стандарту ISO 50002 «Енергоаудит, тип 1».

П’ятдесят закладів ПТО Міністерства освіти і науки України та Державної служби зайнятості, які реалізують короткострокові програми у сфері енергоефективності за меморандумами з GIZ, отримують технічне обладнання для підтримки безперервного навчального процесу в умовах воєнного часу. Після завершення Фази 2 та 3, на основі її результатів та додатково розроблених критеріїв, буде відібрано 15 підприємств, які отримають подальшу підтримку у вигляд міні-грантів на реалізацію заходів з енергоефективності. З цими підприємствами буде підписано грантові контракти. Гранти надаватимуться у гривневому еквіваленті 10000,00 євро на одне підприємство. Гранти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі.

На завершення цього етапу будуть створені «історії успіху», які задокументують досвід підприємств та результати енергоефективних покращень. Вони складатимуться з текстової частини та відеоконтенту з презентацією результатів впровадження енергоефективних заходів. Заходи з комунікації та візуалізації забезпечать широке та своєчасне інформування та популяризацію проекту. Заходи з комунікації та візуалізації забезпечать широке та своєчасне інформування та популяризацію проекту. Бенефіціари та інші зацікавлені сторони будуть поінформовані про цей проект, його результати та вплив, роль партнерів, а також про підтримку та фінансування проекту з боку Німеччини.

Очікувані результати проекту: Проект спрямований на підвищення енергоефективності промислових підприємств та підприємств, що постраждали від військових дій, шляхом проведення заходів з розвитку потенціалу, експрес-енергоаудитів та надання міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів для підприємств.

Довгострокові результати проекту:

  1. Зниження енергоємності галузі та впливу виробничих процесів на клімат.
  2. Сприяння    енергоефективності     на    підприємствах    як          можливість зменшити частку енергії у собівартості продукції підприємств.
  3. Підвищення     попиту     на     фахівців     з     кваліфікацією     у сфері енергоефективності.
  4. Зменшення навантаження на енергетичну систему територій, на яких розміщуються виробничі потужності.
 
  1. Підтримка імплементації положень Закону України «Про енергоефективність», Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та процесу вступу України до ЄС.
  2. Підтримка спроможності закладів ПТО забезпечувати кращий та ефективніший навчальний процес у впровадженні короткострокових програм з енергоефективності.

Створено сталий цифровий навчальний простір у цих закладах ПТО.

 

 

Запрошуємо долучитися до конкурсу на участь у проєкті “Підтримка енергомодернізації підприємств у воєнний час”, що впроваджується ГО

«Міжнародна фундація розвитку», в рамках проєкту «Просування

енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та

співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

 

Коротка інформація про проєкт

Мета проєкту: надання організаційної, технічної та фінансової підтримки для підвищення енергоефективності промислових підприємств у воєнний час.

Завдання проєкту:

 • визначення   потреб    підприємств    у    сфері          енергоефективності,  а                        також потенціалу співробітників підприємств у сфері енергоефективності;
 • допомога 25 обраним підприємствам у плануванні заходів з енергоефективності шляхом проведення експрес-енергоаудитів;
 • реалізація програми міні-грантів (10000 євро на 1 підприємство) для підтримки впровадження заходів з енергоефективності у 15 відібраних підприємствах.

З 15 підприємствами буде підписано грантові контракти. Гранти надаватимуться у гривневому еквіваленті 10000 ЄВРО на одне підприємство. Гранти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі за результатом проведення енергоаудиту.

 

Більш детальну інформацію про проєкт ви можете отримати за посиланням: http://in-fd.com/2023/08/04/proyekt-pidtrymka-energomodernizatsiyi-pidpryyemstv-u-voyen nyj-chas/

 

 

або QR-кодом

 

Для участі у конкурсі просимо заповнити цю заявку українською мовою та надіслати її на електронну адресу: info@in-fd.com до 01 вересня 2023 року.

 

Загальна інформація

 

1. Назва підприємства, контактна інформація.

 

 

Координатор від підприємства

 

Назва підприємства

 

Ім’я та прізвище:

 

Адреса:

 

Посада:

 

Телефон: +38

 

Мобільний телефон: +38

 

Ел. пошта:

 

Ел. пошта:

 

Website (за наявності):

 

Сторінки   у   соціальних    мережах Facebook,

 

Сторінки у соціальних мережах Facebook,

LinkedIn, Instagram, Youtube (надати посилання

LinkedIn,      Instagram,      Youtube                     (надати

за наявності)

посилання за наявності)

 

Опис проєктної пропозиції

 1. Вкажіть, будь ласка, у якій сфері промисловості та яким видом діяльності згідно з КВЕД займається ваше підприємство.

 

 1. Вкажіть як давно функціонує підприємство та яка у 2023 р. середньооблікова чисельність працюючих на вашому підприємстві.

 

 1. Де зараз офіційно зареєстровано ваше підприємство?

 

 1. Де зараз фактично розташовані основні виробничі потужності підприємства (для релокованих підприємств / тимчасово переміщених до інших адміністративно-територіальних одиниць на більш безпечну територію України в умовах воєнного стану: зазначити попереднє місце розташування і реєстрації).

 

 1. Вкажіть, які є нагальні й перспективні потреби вашого підприємства у сфері підвищення рівня енергоефективності.

 

 1. Будь ласка, зазначте рівень енергетичних витрат підприємства (поточні витрати підприємства на закупівлю енергетичних ресурсів за І, ІІ квартали 2023 р.), у т.ч. питомі енергетичні витрати, енергомісткість та обсяг товарної та/або реалізованої продукції за І, ІІ квартали 2023 р.
 

 

 1. Опишіть, будь ласка, наявне промислове обладнання на вашому підприємстві станом на зараз, рівень його зношування, характер споживання енергетичних ресурсів.

 

 1. Опишіть, будь ласка, чи є у наявності енергоефективне обладнання на вашому підприємстві, якщо є, то яке саме, скільки одиниць, термін експлуатації.

 

 1. Чи     є     досвід     впровадження     на     вашому     підприємстві інноваційних енергозберігаючих технологій?
 • Так
 • Ні
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                 

 

 1. Якою є сьогодні енергетична безпека вашого підприємства?
 • Достатня
 • Недостатня
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                 

 

 1. Якими є плани до поліпшення енергозбереження, шляхи економії енергетичних ресурсів підприємства?

 

 1. Яким є потенціал вашого підприємства для підвищення енергоефективності?

 

 1. Чи ви плануєте запроваджувати інноваційні енергозберігаючі технології на підприємстві?
 • Так
 • Ні
 • Інше (зазначити)                                                                                                                                

 

 1. Чи проходило ваше підприємство енергоаудит?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи проходили працівники підприємства навчання (тренінги, семінари, вебінари і т.д.) щодо користування енергозберігаючими технологіями, підвищення кваліфікації працівників з питань енергоефективності?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи є бажання і здатність персоналу підприємства до навчання у сфері поліпшення енергозбереження?
 • Так
 • Ні
 

 

 1. Чи є готовність менеджменту вашого підприємства інвестувати фінансові кошти в реалізацію заходів з покращення енергозбереження?
 • Так
 • Ні

 

 1. Чи є готовність вашого підприємства надати доступ експертам проекту до виробничих потужностей?
 • Так
 • Ні

 

 1. Опишіть досвід впровадження енергозберігаючих програм (проєктів) у вашому підприємстві в співпраці з міжнародними організаціями.

 

 

Просимо проставити «+» для вашої відповіді на наступні питання: Заявник є зареєстрованою юридичною особою:

    Так      Ні      

Компанія представляє промисловий сектор:

  Так      Ні      

Компанія не знаходиться та не здійснює діяльність на тимчасово окупованих територіях України станом на 1 квітня 2023 року:

  Так      Ні      

Компанія не працює в російській федерації:

  Так      Ні      

Компанія не внесена до санкційного списку юридичних або фізичних осіб згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію Указом Президента України про застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій відповідно до Закону України "Про санкції":

  Так     Ні       

Компанія не перебуває в процесі припинення або банкрутства, не є банкрутом:   Так    Ні       

Компанія не є відповідачем у судових справах та виконавчих провадженнях,

пов'язаних з корупційними правопорушеннями:   Так   Ні                 

 

Зазначена вами в анкеті інформація для відібраних підприємств в майбутньому має бути підтверджена.

Своїм підписом нижче я підтверджую, що вся інформація, надана у цій формі проєктної пропозиції, є правильною та повною.

Про результати конкурсного відбору усім буде повідомлено на вказану електронну адресу.

 

Дата подання                         

 

 

Посада                                       

 

 
   
 

 

(підпис)

 

Опис проєкту «ПІДТРИМКА ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВ У ВОЄННИЙ ЧАС, що впроваджується ГО

«Міжнародна фундація розвитку», в рамках проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та співфінансуванням Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

 

 

Використання відновлюваних джерел енергії не лише зменшить навантаження на існуючі енергетичні мережі, але й потенційно забезпечить вищий рівень енергетичної безпеки в регіонах, зменшить операційні витрати компаній на закупівлю ресурсів та знизить вплив галуз на клімат.

Мета проєкту: надання організаційної, технічної та фінансової підтримки для підвищення енергоефективності промислових підприємств у воєнний період.

Цілі проєкту:

 • визначення потреб підприємств у сфері енергоефективності; потенціалу співробітників підприємств у сфері енергоефективності;
 • допомога      обраним      підприємствам      у     плануванні      заходів з енергоефективності шляхом проведення експрес-енергоаудиту;
 • реалізація програми міні-грантів для підтримки впровадження заходів з енергоефективності в обраних підприємствах;
 • сприяння підвищенню енергоефективності в промисловому секторі.

Опис діяльності проекту.

Проєкт реалізується у кілька етапів, а саме: Етап 1. Відбір підприємств та підготовка тренінгу. Етап 2. Надання технічної підтримки підприємствам для планування енергоефективних заходів. Етап 3. Надання міні-грантів для підтримки впровадження енергоефективних заходів на підприємствах. Етап 4. Надання обладнання для підтримки професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) для навчання працівників підприємств. Етап 5. Презентація та поширення результатів проекту .

У рамках проекту планується надання технічної та фінансової підтримки у вигляді міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів приватним підприємствам виробничого сектору. Пріоритет надаватиметься підприємствам, які тимчасово перемістилися до інших адміністративно-територіальних одиниць, продовжують свою господарську діяльність.

Підприємства будуть відібрані за результатами відкритого конкурсу на висловлення    зацікавленості    (CoI),   який   буде   розміщено   на   портал

«Дія.Бізнес»   та   онлайн-ресурсах   партнерів проекту. Після завершення

 

процесу відбору 25 відібраних підприємств будуть запрошені приєднатися до проекту та підписати лист-зобов'язання щодо умов участі.

Навчання з енергоефективності буде організовано у вигляді серії навчально-практичних онлайн-вебінарів з підвищення енергоефективності в промисловості загальною тривалістю 20 годин. Для кожного підприємства-учасника буде проведено експрес-енергоаудит відповідно до вимог стандарту ISO 50002 «Енергоаудит, тип 1».

П’ятдесят закладів ПТО Міністерства освіти і науки України та Державної служби зайнятості, які реалізують короткострокові програми у сфері енергоефективності за меморандумами з GIZ, отримують технічне обладнання для підтримки безперервного навчального процесу в умовах воєнного часу. Після завершення Фази 2 та 3, на основі її результатів та додатково розроблених критеріїв, буде відібрано 15 підприємств, які отримають подальшу підтримку у вигляд міні-грантів на реалізацію заходів з енергоефективності. З цими підприємствами буде підписано грантові контракти. Гранти надаватимуться у гривневому еквіваленті 10000,00 євро на одне підприємство. Гранти можуть бути використані підприємствами виключно для фінансування енергоефективних заходів, визначених у грантовому договорі.

На завершення цього етапу будуть створені «історії успіху», які задокументують досвід підприємств та результати енергоефективних покращень. Вони складатимуться з текстової частини та відеоконтенту з презентацією результатів впровадження енергоефективних заходів. Заходи з комунікації та візуалізації забезпечать широке та своєчасне інформування та популяризацію проекту. Заходи з комунікації та візуалізації забезпечать широке та своєчасне інформування та популяризацію проекту. Бенефіціари та інші зацікавлені сторони будуть поінформовані про цей проект, його результати та вплив, роль партнерів, а також про підтримку та фінансування проекту з боку Німеччини.

Очікувані результати проекту: Проект спрямований на підвищення енергоефективності промислових підприємств та підприємств, що постраждали від військових дій, шляхом проведення заходів з розвитку потенціалу, експрес-енергоаудитів та надання міні-грантів на впровадження енергоефективних заходів для підприємств.

Довгострокові результати проекту:

  1. Зниження енергоємності галузі та впливу виробничих процесів на клімат.
  2. Сприяння    енергоефективності     на    підприємствах    як          можливість зменшити частку енергії у собівартості продукції підприємств.
  3. Підвищення     попиту     на     фахівців     з     кваліфікацією     у сфері енергоефективності.
  4. Зменшення навантаження на енергетичну систему територій, на яких розміщуються виробничі потужності.
 
  1. Підтримка імплементації положень Закону України «Про енергоефективність», Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та процесу вступу України до ЄС.
  2. Підтримка спроможності закладів ПТО забезпечувати кращий та ефективніший навчальний процес у впровадженні короткострокових програм з енергоефективності.
  3. Створено сталий цифровий навчальний

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора