Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

Механізм отримання допомоги від Фонду за е – лікарняними.

Дата: 17.02.2022 08:36
Кількість переглядів: 338

Понад 3 мільйониукраїнцівбули на оплачуваному Фондом соціальногострахуванняУкраїнилікарняномуупродовжминулого року. ФССУ профінансував для них більше 5 мільйонівлистківнепрацездатності, якіїхроботодавціопрацювали, розрахували та подали до Фонду на оплату.

Як отриматидопомогувід Фонду за електроннимлікарняним?

? Фінансуваннядопомоги по тимчасовійнепрацездатностіздійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавецьоформляє та подає до Фонду за відповіднимелектроннимлікарняним. Тому саме дата отримання Фондом заяви відроботодавця, а не дата створення е-лікарняногопершочергововпливає на час отриманнядопомоги.

? Тожпісля того, як лікар створить вам медичнийвисновок про тимчасовунепрацездатність (про ценадійдеповідомленнявід E-health), і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібноповідомити про цероботодавця будь-якимзручнимобом способом – наприклад, телефоном.

? Свідченням того, щоелектроннийлікарнянийуспішносформувався, є йогонаявність в особистомукабінетізастрахованої особи на вебпорталі Пенсійного фонду. За потреби працівникможевпевнитись у наявності е-лікарняного, авторизувавшись на вебпорталі за допомогоюелектронногопідписуабо BankId.

? Також про створення е-лікарняногоповідомитьПенсійний фонд за допомогою SMS – у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного і періодйогодії. Однактаке SMS надійде, лишеякщо застрахована особа попередньозареєструвалась на порталі та у налаштуванняхнадалазгоду на дистанційнеінформування.

? Роботодавець (а такожусіроботодавці за сумісництвом) будутьбачити ваш е-лікарняний в своїхкабінетахстрахувальників з дня йоговідкриття, але почнутьпризначеннядопомогитількипіслязавершеннявизначеного у ньомуперіодунепрацездатності і сплину строку, у якийлікаріможуть внести зміни.

? Коли е-лікарнянийзмінитьсвій статус на «готово до сплати», роботодавецьрозпочне процедуру призначення за ним допомоги – спочаткуелектронний документ передадуть на розглядКомісії (уповноваженого) ізсоціальногострахуванняпідприємства для прийняттярішеннящодонаданняматеріальногозабезпечення. Строк розглядудокументів і прийняття такого рішення – 10 календарнихднів з дативидачі е-лікарняного (датою видачівважаєтьсявосьмий день післядатизакриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день з дативідкриття).

? Далібухгалтеріярозрахує суму матеріальногозабезпечення, сформує за е-лікарнянимзаяву-розрахунок і передасть її до ФССУ на оплату. На цейетапвідведено не більшніж 5 робочихднів. Ми радимоподавати заяви-розрахунки в електронномувигляді за допомогоюспеціалізованогопрограмногозабезпечення (звернітьувагу, заяву-розрахунок не можна подати через відповіднийінтерфейс на вебпорталі Пенсійного фонду, наразівін не маєфункціональноїреалізації).

? Пам’ятаємо, щосаме дата отримання Фондом заяви-розрахункувплине на час фінансуваннядопомоги. Тожпрацівникамварто не втрачатизв’язокзісвоїмроботодавцем і цікавитись станом подання заяви.

? Після того, як заяву подано, слідкувати за оплатою лікарнянихможна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

? Абиорієнтуватись у щоденнійзвітності Фонду потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок за вашим лікарнянимбулоприйнято на фінансування. Їїможнауточнитибезпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де йогозареєстровано. Контакти у розрізірегіонів (необхідноназватисвійідентифікаційний код).

? Інформаціящодо стану фінансуванняоновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Післяздійсненняфінансуваннязнадобитьсядекількабанківськихднів, доки коштинадійдуть на рахунокроботодавця – цяінформаціявідобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізірегіонів.

? Роботодавецьвиплатитьдопомогузастрахованійособі у найближчийпісля дня призначеннядопомоги строк, установлений для виплатизаробітної плати, абоодразупіслянадходженнякоштіввід Фонду.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора