Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території Ромоданівської селищної ради за межами населених пунктів на території Миргородського району Полтавської області для розміщення сміттєпереробного заводу із площадк

Дата: 03.06.2021 09:46
Кількість переглядів: 971

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території Ромоданівської селищної ради за межами населених пунктів на території Миргородського району Полтавської області для розміщення сміттєпереробного заводу із площадкою для тимчасового зберігання твердих побутових відходів

 

 1. Замовник СЕО

Ромоданівська селищна рада миргородського району Полтавської області.

Юридична адреса: 37650, Полтавська область, Миргородський район, смт.Ромодан, вул. Шеченка, 14, контактний телефон: (05355) 3-44-42, е-mail: romodansr@ukr.net 

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план частини території Ромоданівської селищної ради за межами населених пунктів на території Миргородського району Полтавської області для розміщення сміттєпереробного заводу із площадкою для тимчасового зберігання твердих побутових відходів розроблений згідно розпорядження Миргородської районної державної адміністрації Полтавської області №65 від 20 березня 2020 року «Про розроблення детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Цілі розробки детального плану території є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій на яких планується розмістити обєкти ДПТ;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

- забудови території;

-організації транспортного і пішохідного руху, розміщенні місць паркування транспортних засобів;

- охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

- комплексного благоустрою та озеленення;

- використання підземного простору тощо.

- розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

- розроблення заходів щодо пожежної безпеки.

      При розробленні детального плану території були враховані Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку області та району, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології та ін.

        Детальний план території, відповідно до ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, зокрема, визначають:

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст.29 включають, зокрема:

- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

- планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

- охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Проект повинен розроблятися у відповідності до:

-   Земельного, Водного та Лісового кодексів України;

-   Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-   Закону України «Про відходи»;

-   Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

-   Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-   Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

-   Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

-   Закону України «Про екологічну мережу України»;

-   Закону України «Про охорону земель»;

-   Закон України «Про рослинний світ»;

-   Закону України «Про тваринний світ»;

-   Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-   ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

-   ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

-   ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-   ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

-   ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;

-   ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-   ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

-   СНіП 1.02.01 "Охорона навколишнього природного середовища";

-   Наказу міністерства охорони здоров'я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території виробничого призначення 2,7035 га.

На ділянці встановлюється режим використання території з метою оптимального архітектурно-просторового вирішення, поверховість забудови приймається 1-2 поверхи, загальна площа  будівель заводу - 5000м2, адміністративної будівлі та КПП - 185 м2 , сортувальні майданчики – 4000 м2 

Розрахунки щодо умов містобудівного використання земельних ділянок базуються на вимогах ДБН Б.2.2-12:2018 стосовно містобудівної ємності проектованої території.

Обмеженням щодо забудови даної земельної ділянки є:

- існуючі та проектні червоні лінії вулиць;

- охоронні зони інженерних комунікацій;

- висота будівель до 20 м.

Детальний план розроблений за межами населеного пункту Ромоданівської селищної  ради,  який має цілісний планувальний характер.

Переважний вид використання – території виробничого призначення (сміттєпереробний завод з майданчиком для тимчасового зберігання твердих побутових відходів).

Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на територію. Проектом передбачено встановлення санітарно захисної зони обєкту сміттєпереробного заводу – 500м. Територія опрацьована проектом повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території проектування або тих, що можуть виникнути з реалізацією планової діяльності.

Визначення основних екологічних проблем:

        Атмосферне повітря:

Під час будівництва сміттєпереробного заводу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних, будівельних, монтажних робіт. Передбачається, що дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях, без перевищень норм ГДК.

Потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

         Водні середовище:

Водопостачання здійснюється шляхом підключення до проектованої водонамірної вежі та  водопроводу.

Відведення поверхневих стоків з території ділянки здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній проектованих доріг.

         Грунтове середовище:

  • необхідно передбачити централізований збір дощових вод з території підприємства на очисні споруди;

територія об'єктів проектування (ДКС та складу ГНС) облаштовується за рахунок земель сільськогосподарського призначення необхідна мінімізація впливу на ґрунти.

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів. Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів. Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення грунтового покриву у визначених місцях.

Акустичний вплив:

Джерелами шуму та вібрації про спорудженні об'єкту будуть двигуни будівельних машин та механізмів.

Потенційними джерелами шуму при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

         Здоров’я населення:

  • визначити основні заходи при роботі підприємства щодо дотримання режиму праці.

Поводження з відходами:

  • організація роздільного збору твердих відходів на території підприємства;
  • визначення місць складування відходів та розташування контейнерів для збору сміття.

2) Для територій з природоохоронним статусом:

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти прирородно-заповідного фонду.

3) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Відносно визначених екологічних проблем на території розроблення Детального плану в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

        4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • ймовірне зниження якості атмосферного повітря в районі розміщення  обєктів по облаштуванню сміттєпереробного заводу;

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ на прилеглих територіях відсутні. Вплив відсутній.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- територія для якої розробляються детальний план знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО розробки детального плану території і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуся під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані геологічних і топографічних вишукувань;
 • вивчення наукових статей і публікації;
 • вивчення звітів про вплив на довкілля аналогічних об'єктів;
 • дані моніторингу стану довкілля.

        При розроблені документації необхідне врахування схеми планування території Полтавської області, інформація земельного кадастру.

        При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень.

 

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні екологічно безпечні технології при будівництві та експлуатації об'єктів, розміщення яких пропонується детальним планом.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

Сфери охорони довкілля

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Водні ресурси

Відведення поверхневих стоків з території ділянки здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній проектованих доріг.

Земельні ресурси

Зняття родючого шару ґрунту перед проведенням будівельних робіт. Визначення місць складування ґрунту. Облаштування захисної смуги між територією заводу та прилеглими с/г землями.

Облаштування в межах території детальної забудови побутової каналізації для проектованої ділянки з прокладанням каналізаційних мереж в червоних лініях доріг.

Здоров'я населення

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Дотримання режиму та безпеки праці на підприємстві.

Облаштування рекреаційних зон для персоналу.

Поводження з відходами

Визначення місць складування відходів на території підприємства.

Своєчасне вивезення відходів  з території.

Модернізація системи збору побутових відходів.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

- зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання)

Ромоданівська селищна рада миргородського району Полтавської області.

Юридична адреса: 37650, Полтавська область, Миргородський район, смт.Ромодан, вул. Шеченка, 14, контактний телефон: (05355) 3-44-42, е-mail: romodansr@ukr.net 

Контактна особа – Верещака Олександр Олександрович.

 

Строки подання

         15 днів з дня публікації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану частини території Ромоданівської селищної ради за межами населених пунктів на території Миргородського району Полтавської області для розміщення сміттєпереробного заводу із площадкою для тимчасового зберігання твердих побутових відходів (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"). 

потребує здійснення стратегічної екологічної оцінки.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора