Ромоданівська громада

Полтавська область, Миргородський район

Реєстраційна форма для участі у конкурсі підтримки садиб сільського зеленого туризму на Полтавщині

Дата: 23.04.2021 09:10
Кількість переглядів: 1227

Реєстраційна форма для участі у конкурсі підтримки садиб сільського зеленого туризму на Полтавщині

Найменування проєкту:______________________________________________

 

Коротка характеристика проєкту:______________________________________

 

Опис суті проєкту і його конкурентних переваг:_________________________

__________________________________________________________________

 

Мета проєкту (зиски, які має отримати інвестор, опис продукції/послуг, які

будуть вироблятися в результаті реалізації проєкту, в тому числі цільова

аудиторія споживачів):______________________________________________

 

Місце реалізації проєкту (адреса об?єкта інвестицій): _____________________

 

Наявність документації на власність:___________________________________

 

Наявність концепції проєкту,

бізнес-план,

проєктної документації,

висновків експертиз, дозволів,

інше

 

Соціальна значимість проєкту:

кількість створюваних робочих місць:________________________________

Інше

 

Фінансові показники проєкту

Загальна сума витрат, необхідних для реалізації проєкту:______ тис. грн,

у т.ч. витрати на обладнання: ___________ тис. грн,

витрати на послуги: ____________ тис. грн,

інші витрати: ___________ тис. грн.

 

Власні кошти, наявні для реалізації проєкту: ___________тис. грн.

Термін реалізації проєкту:______місяців

Види наявних активів:

земельна ділянка площею ________ га

садиба сільського зеленого туризму площею ______ м²

Додаткові відомості _________________

 

Загальні відомості про ініціатора проєкту

Ініціатор проєкту (прізвище, ім?я, по батькові)_________________________

Дата народження _________________________________________________

Паспортні дані: серія  ___ № ________, виданий___________________________, дата видачі ______________________________________________________

Місце реєстрації особи, поштова адреса: _______________________________

Індивідуальний податковий номер: ___________________________________

Тел.:______________________, E-mail:________________________________

Web-сайт: ________________________________________________________

 

Ініціатор проєкту дає згоду на поширення інформації, представленої в цій

реєстраційній формі

____________________________ ___________________________________

(прізвище та ініціали)  (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес-план інвестиційного проєкту повинен складатися з таких частин:

1. Резюме.

Розділ має містити загальну інформацію про проєкт: коротку інформацію про суть проєкту, про обсяги інвестицій, обсяги власних коштів, терміни реалізації й фінансові показники проєкту.

2. Опис садиби сільського зеленого туризму.

Загальна інформація про садибу, опис зовнішнього вигляду (фотографії), партнерські зв?язки, розвиток сільського зеленого туризму у вашому селі (районі), які послуги надавала ваша садиба до реалізації проєкту та які планує надавати після його реалізації, конкурентоспроможність, безпека й екологічність.

3. Продаж та маркетинг.

Результати проведення маркетингових досліджень, опис ринку та перспективи його розвитку, опис конкурентів, принципи формування ціни на послуги садиби.

4. Організаційний план.

Опис етапів реалізації проєкту із зазначенням термінів виконання робіт.

5. Фінансовий план.

Основні фінансові розрахунки, калькуляція собівартості та кошторис витрат на проєкт, опис джерел фінансових коштів, таблиця витрат і доходів, рух готівки. Структура вказаної частини повинна включати: витрати підготовчого періоду, витрати основного періоду, розрахунок надходжень, витрати, пов?язані з обслуговуванням кредитів, податкові платежі, інші надходження та виплати, звіт про прибутки і збитки, грошові потоки, прогнозний баланс.

6. Оцінка ефективності проєкту.

Оцінка значимості проєкту, його ефективність і спрямованість. Аналіз чутливості до зовнішніх чинників.

7. Гарантії та ризики.

Опис можливих ризиків та гарантії окупності проєкту.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора